Joana Marín Fonseca, Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona en 1.985, i Diplomada en Dret Civil Català, per la Càtedra Duran i Bas de la Universitat de Barcelona, ​​a la mateixa data, amb més de 33 anys d'experiència professional en les branques que es relacionen a continuació.-

Experta, entre altres branques del Dret, en Dret Civil i experta en VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS, ESPECIALITZACIÓ EN DRET CIVIL CATALÀ, (FAMÍLIA, SUCCESSIONS I PROPIETAT HORITZONTAL). Especialista en maternitat subrogada (Ventres de Lloguer), NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES, i finalment Assetjament Sexual i Moral a l'Empresa (MOBBING), tema sobre el qual ha estat ponent en conferències i seminaris informatius a diferents organismes i entitats en els quals col·labora, destacant els èxits transaccionals en aquesta matèria amb diverses empreses rellevants de sectors industrials-comercials d'àmbit nacional.-

Amb experiència també en Dret Mercantil i en Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial, va realitzar la passantia en Bufet Mercantilista, seguidor de l'escola de J.A. RAMÍREZ i J.M. Caminals, experts i reconeguts concursalistas.-

Ha realitzat nombrosos cursos, seminaris i congressos de tot tipus de branques del Dret, especialment de Dret Civil, Mercantil, així com Cursos d'Iniciació de Relacions Internacionals "Comunitats Europees" (Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona).-

Especialitzada en Dret Mercantil (concursal, Dret Civil en tota la seva extensió i especialitzada en Dret Civil Català.-

Ha desenvolupat la seva carrera professional principalment a Barcelona, tot i que exerceix en els partits judicials de Catalunya i de la resta del territori espanyol.-

Els anys d'experiència li han conformat un caràcter de Pensament crític, fort i amb capacitat per a defensar qualsevol tipus d'assumptes sense importar els desafiaments a què s'enfronti. Hàbil negociadora en tot tipus de Procediments Judicials i Extra judicials, entenent la professió com una forma d'ajudar a solucionar conflictes greus i complexos que poden donar lloc a situacions no desitjades. Tot això acompanyant al client no només en el vessant jurídic, sinó també en la humana, aspecte que no s'ha de deixar de banda en una professió que exerceix entenent aquesta com d'absoluta confiança i confidencialitat, motiu pel qual destaca en la seva facilitat per empatitzar en qualsevol tipus de situacions.-

Fundadora i Directora del Bufet MARIN FONSECA, des de l'any 1.989. Ha desenvolupat la seva tasca acompanyada d'altres professionals de reconegut prestigi dins de l'esmentat bufet, especialitzat entre d'altres branques del Dret: Civil, Matrimonial, Dret Civil Català, experta en Maternitat Subrogada, Negligències mèdiques i Defensa dels Drets Fonamentals.-

Pionera a obtenir una Sentència estimatòria, en data 4 d'abril de 2.004, Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 4 d'octubre de 2.004, núm. 26/2004 (Sala Civil i Penal), creant Jurisprudència en relació a la LUEP (Llei d'Unió Estable de Parella), és a dir, drets reconeguts a les parelles de fet heterosexuals (en convivència "more uxorio"), aconseguint amb això que els altres professionals i particulars puguin basar-se en aquesta Sentència per ratificar els seus drets.-

En 2.017, ha obtingut les dues primeres Sentències condemnatòries contra una de les principals empreses espanyoles de Subrogació de Ventres de Lloguer, (Gestació Subrogada), obligant-la a la devolució de les quantitats cobrades indegudament i amb expressa condemna en costes, per incompliment de les obligacions contretes contractualment, així com per la nul·litat de clàusules abusives.-

En l'actualitat, segueix amb les seves funcions de Direcció del Bufet, compaginant la seva activitat professional, amb la seva col·laboració en conferències i programes mediàtics especialitzats, en diferents centres i entitats, sent col·laboradora de l'Institut Català de la Dona, i del programa radiofònic de CATALUNYA RÀDIO , LEX-LEGIS, a més d'efectuar per a aquesta Emissora, comentaris tècnics a notícies i informacions legals.-

Així mateix, des 2.016 ha iniciat la col·laboració acadèmica i editorial, en qualitat de Directora de Dret de Família i Co-Directora de l'Àrea de Dret Civil substantiu, de les obres Big Data, Big Data Online, i Casos Reals, de ISDE, que ampliarà a partir de l'any 2018, com a membres del Consell Assessor.-

Ha estat distingida amb diferents guardons al llarg de la seva trajectòria professional. L'any 2012, al Fòrum Europa 2001 es va obtenir la medalla d'or, en el reconeixement a la seva trajectòria professional, laboral i humana i la seva gran dedicació al món del dret. Posteriorment en l'any 2018, se li van concedir dos premis: Premi a l'Excel·lència en la pràctica jurídica, Ecomonista i Jurista, i el "Premio San Raimundo de Peñafort a la Excelencia Jurídica", de l'Institut per a l'Excel·lència Professional.-

Finalment, Joana Marín Fonseca és membre de la Societat Catalana d'Advocats de Família i de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.- 

Patricia Martínez Manzano , va cursar els seus estudis de Dret a la Universitat de Barcelona, obtenint la Llicenciatura en 2.004.-

Ha realitzat cursos d'especialització en Dret Successori, Contractació, Laboral, etc. entre d'altres.-

Es va incorporar al Bufet en finalitzar la seva carrera, havent desenvolupat tota la seva activitat laboral al nostre Bufet. Ha ampliat les seves especialitzacions, amb l'Assistència a seminaris, i cursos de Dret Civil (Família), Laboral i Mercantil.-

En l'actualitat és la Lletrat Principal del Despatx i mà dreta de la Direcció del mateix.-


© 2011 - Bufet Marín Fonseca - Reservats tots els drets | Avís legal |     
Pot també visitar-nos a i a