ENLLAÇOS D' INTERÈS
Índex: Administració Central
Administració Autonómica
Administració Local
Administració de Justícia
Publicacions
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
Congrés dels Diputats http://www.congreso.es
Senat http://www.senado.es
Presidència del Govern http://www.la-moncloa.es
Ministeri d'Administracions Públiques http://www.map.es
Ministeri de l'Interior http://www.mir.es
Ministeri de Justícia http://mju.es
Portal Únic de l'Administració http://www.administracion.es
Agència de Protecció de Dades http://www.agpd.es
Agència Tributària http://www.aeat.es
Direcció General de Carreteres http://www.dgt.es/
Càlcul IPC sobre pensions http://www.ine.es/calcula/
Institut Nacional d'Estadística http://www.ine.es/
Registradors de la Propietat i Mercantils http://www.registradores.org/
   inici

ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.net
Cerca d'administracions autonòmiques http://www.espublico.com
Administració Oberta de Catalunya http://www.cat365.net/inici/default
Direcció General de Tributs http://www.e-tributs.cat
   inici

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ayuntamient de Barcelona http://www.bcn.es
Ayuntamient de Madrid http://www.munimadrid.es
Diputació de Barcelona http://www.diba.es/
Diputació de Tarragona http://www.dipta.cat/
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/
Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.es/
Cerca d'administracions locals http://www.espublico.com
Col·legi d'Advocats de Barcelona http://www.icab.cat/
   inici

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Tribunal Constitucional http://www.tribunalconstitucional.es
Tribunal Suprem http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo
Audiència Nacional http://www.poderjud.../Audiencia_Nacional
Consell General del Poder Judicial http://www.poder.../Consejo_...Poder_Judicial
Defensor del Poble http://www.defensordelpueblo.es
Tribunal de Comptes http://www.tcu.es
Fiscalia General de l'Estat http://www.fiscal.es/
Consell General del Notariat http://www.notariado.org
Consell General de l'Abogadia http://www.cgae.es
Consell General dels Procuradors http://www.cgpe.es
Consell General de Registradors de la Propietat http://www.registradores.org
Ministeri de Justícia http://www.mju.es
Departament de Justícia de la Generalitat http://www.gencat.cat/justicia/
Telèfons i direccions de tots els Jutjats http://www.mjusticia.gob.es/
   inici

PUBLICACIONS
Diari Oficial de les Comunitats Europees http://www.cde.ua.es/cde/doce.htm
Butlletí Oficial de l'Estat http://www.boe.es
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.net/diari/
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona http://www.altanet.org/bop-bin/consulta.cgi
Jurisprudència del Tribunal Constitucional http://www.tribunalconstitucional.es/JC.htm
Jurisprudència del Tribunal Suprem http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo/
   inici

© 2011 - Bufet Marín Fonseca - Reservats tots els drets | Avís legal |     
Pot també visitar-nos a i a